8, mai 2021

8, mai 2021

Publisert av Ove Andreas Austrud den 04.07.21.

FRIGJØRINGS- OG VETERANDAGEN I KRISTIANSAND 2021

Det er mange som fortjener en stor takk for at årets 8. mai, ble en så stor suksess. Først og fremst er det Kristiansand kommune ved ordfører Jan Oddvar Skisland og Tore Løvland vi må takke. Kristiansand kommune hadde lagt ned et stort og flott arbeid for å få til en flott markering av frigjørings- og veterandagen. Deretter vil vi takke de tre elevene fra 10. klasse, Synne Strøm-Fladstad fra Tangvall skole, Emily J. Taxerås og Malak Farhat fra Tinntjønn skole og Rebecca Larsen fra Songdalen skole. De holdt minneord på tre av minnesmerkene i de to tidligere kommunene Søgne og Songdalen. For noen flotte taler de leverte. Malak Farhats familie kommer fra Beirut. Eleven fikk i oppgave å selv finne ut hva 8. mai betyr. Også takk til oberst Paul-Håvard Sørensen og sersjantmajor Ben Johnny Kvarnes fra Luftforsvarets Skolesenter Kjevik som gjennomførte medaljeseremoni, Tveit Union som holdt en minikonsert, Christianssands Artillerie Compagnie som avfyrte salutt både på Odderøya og i Tresse, Johnny Hansen og Jo Viljedal som spilte sekkepipe. Vi ønsker også takke hornblåsere fra Tveit Union som spilte bønnesignalet ved alle markeringer.

Det ble en lang og flott dag. Været var strålende og fremmøtet på de fleste av markeringene var meget bra.

Det hele startet med flaggheising 0800 på Odderøya. Det er noe spesielt når kan stå på høyden å se alle flaggene som heises rundt om i byen.

Kl 10:00 var det parallelle arrangement på Kristiansand Kirkegård og i Søgne. På Kristiansand Kirkegård ble det holdt tale og lagt ned krans på minnesmerket over falne fra Kristiansand ved ordfører Jan Oddvar Skisland. Jørn Kildedal holdt minnetale og la ned krans over falne allierte fra Storbritannia og Sovjetunionen (slavearbeidere som ble henrettet) og Svein Eriksen fra Kristiansand Orlogsforening holdt minneord og la ned krans på falne fra Odderøya 9. april 1940.

Samtidig holdt Synne Strøm-Fladstad minnetale over Fredrik Aaros på Åros. Det var en vakker og flott tale. Det var et godt oppmøte på ca. 30 personer (Hva er 8. mai? - N247 - Nyheter fra Søgne, Songdalen og Flekkerøy). Leder for NVIO avd. Kristiansand, Ove Austrud la ned krans på vegne av lokalforeningen og alle veteraner i Agder.

«Jeg tenker vi feirer 8. mai for å minnes alle livene som gikk tapt. Vi tenker på de som fremdeles kjemper for landet vårt, og som risikerer alt for andre som ikke er like heldige som oss.

I dag er en dag vi skal feire alle de som er villige til å tenke oss fremfor meg. Denne dagen er for alle de menneskene som gjorde det da, og alle de som gjør det i dag.»

 

Kl. 11:00 var det taler og kransenedleggelser ved Greipstad Kirke og ved Søgne Kirke. Ved Søgne Kirke var det Emily Taxerås og Malak Farhat som leste opp minneord og navnene på minnesmerket. Leder av NVIO avd. Kristiansand, Ove Austrud, la ned krans.

 

«Alle ga noe, noen ga alt for alle oss andre. Det er hva det ligger i å være veteran. Det å stille opp og ønske å gjøre en forskjell. Det å stå opp imot noe som er større enn seg selv. Men den forskjellen kan ingen utgjøre alene. Vi er ingenting uten de vi har rundt oss.» («Alle ga noe, noen ga alt for alle oss andre» - N247 - Nyheter fra Søgne, Songdalen og Flekkerøy)

 

Samtidig holdt Rebacca Larsen en vakker tale ved Greipstad kirke, hvor hun også la ned krans.

«På skoler blir vi ikke fortalt at vi må sette pris på at vi har det så godt som vi har, vi får heller ikke vite noe om alle som har ofret seg for at vi skal ha det fint. For eksempel Ole Eidså, som første gang var ute på sjøen som 18 åring og omkom da skipet han var på ble torpedert i 1942 under andre verdenskrig, kun 23 år gammel. Selv om det dessverre ikke står om ham i historiebøkene har han i det minste en gravstøtte her.» (- Aldri si aldri - N247 - Nyheter fra Søgne, Songdalen og Flekkerøy)

Morten Hoem og Kay Ove Steinsland, la også ned krans over falne allierte.

 

Selvsagt har vi salutt på 8. mai til tross for at vi har mistet saluttkanoner og Kristiansand ikke lenger er et offisielt saluttsted. Salutten ble gjennomført av Christianssands Artillerie Compagnie. Det var et stort oppmøte på Lasaretthøyden da salutten ble avfyrt. Ove Austrud og Harald Evensen stod flaggborg. Deretter var det markering stedet hvor flere norske soldater falt 9. april på Odderøya. Her var Kay Ove Steinsland NVIOs representant.

 

Så var det en liten pause før det kl.13:00 skulle legges ned kranser på tre ulike steder. Ved Kristiansand Stadion var det Tore Løvland som la ned krans og holdt tale over idrettsfolk som stod opp mot nazismen. På Tveit Kirke var det Oberst Paul-Håvard Sørensen fra LTS som holdt tale og la ned krans. Samtidig med dette var det kransenedleggelse over falne fra tidligere Oddernes kommune ved Odd Helge Olsen (tidligere president i NVIO og styremedlem i NVIO avd. Kristiansand). Her ble det også et rørende møte med barnebarn av en personene hvis navn står på minnesmerket.

 

Stiftelsen Arkivet, hadde et eget opplegg på minnesmerket for falne fra hele Agder. Torbjørn Jageland holdt dagens tale og deretter var det sang fra Hilde Hefte fra Kristiansand. Arkivet har også ansvar for å legge ned blomster på ulike rettersteder der russiske fanger ble henrettet og gravlagt, blant annet ved Jegersberg og på Bragdøya.

 

Veterandagen startet kl 15:30 ved Veteranmonumentet i Tresse. Tveit Union spilte før og etter alle seremoniene var gjennomført. Rundt 200 mennesker hadde samlet seg i Tresse. Det var Kristiansand kommunes koordinator Tore Løvland som innledet det hele med en flott tale, spesielt rettet mot veteraner. Deretter var det ordfører Jan Oddvar Skisland som talte, hvor både frigjøringen i 1945 og veteraner var tema. Deretter la han ned krans på vegne av Kristiansand kommune.  Tveit Union spilte bønnesignalet etter talen.

 

Etter talen til ordfører Jan Oddvar Skisland, var det tid for medaljeseremoni. Oberst Paul-Håvard Sørensen holdt tale, og delte ut Intopsmedaljen til 10 veteraner, samt Tysklandsbrigadens Minnemedalje til en veteran fra Tysklandsbrigaden. Etter medaljeseremonien spilte Johnny Hansen og Jo Drivdal Amazing Grace på sekkepipe. De to leverte virkelig, og det var noen tårer å se blant fremmøtte veteraner. Johnny Hansen i tillegg et innslag sammen med deler av Tveit Union. Det hele ble avsluttet med salutt fra CAC.

 

På kvelden holdt ordfører Skisland middag for to tidsvitner fra andre verdenskrig. Ole Furuholt var krigsseiler og Gunvald Greibesland (i rullestol) var en del av Milorg. De to tidsvitnene var invitert til Forsvarssjefens middag på Akershus, men på grunn av de gjeldende restriksjoner ble dette ansvaret overført til Kristiansand kommune. Dette var en privat markering med spesielt inviterte gjester. I forbindelsen med middagen ble det også delt ut to INTOPS medaljer. Elever fra Kristiansand Kulturskole underholdt. Ove Austrud og Harald Evensen representerte NVIO avd. Kristiansand under middagen. Ove Austrud holdt tale hvor han takket Kristiansand kommune, medaljemottakere og spesielt de to tidsvitnene.