Agdesiden Garnisons Compagnie (Veterankompaniet)

Agdesiden Garnisons Compagnie eller Kristiansand Veterankompani er en populær aktivitet for alle veteraner som har vært i utenlandstjeneste for Norge. Kompaniet har i dag 28 aktive medlemmer fra tjeneste i Gaza, Libanon, Balkan og Afghanistan, og holder til i opp-pussede lokaler på Lasaretthøyden på Odderøy. I øverste etasje på østre Lasarett finner du ”Veteranloftet”. Oppkalt etter et tilsvarende sted på Akershus Festning som het ”Lingeloftet”.

 Men la oss ta et tilbakeblikk på historien til Kompaniet:

 BAKGRUNN

Egil Dåsvatn fikk NVIO avdeling Kristiansand sin tillatelse til å kontakte Aggershusiche Garnisons Compagnie (Oslo Veterankompani) i Oslo for å starte tilsvarende i Kristiansand. Kompaniets oppgave skal  foruten å være en aktivitet, også være en ”spydspiss” for å verve nye medlemmer til NVIO.  Veterankompanienes Grand old man, major Kjell Erik Kaldbakk ble kontaktet. Han hadde fått GIH Robert Mood sin tillatelse til å starte opp Kompanier til bruk som æresvakter og oppstillinger ved militære arrangementer, og hadde allerede 95 mannskaper i sitt Kompani.  Dåsvatn ble positivt mottatt av Kalbakk og Veteranstaben, og kunne ved juletider 2008  hente M98 feltuniformer på Akershus, for å kle opp mannskaper i Kristiansand.

Veterankompanienes «Grand old man» major Kjell Erik Kalbakk

OPPSTART

Kristiansand Veterankompani ble etablert 29.januar 2009. 12 veteraner fra Gaza og Libanon møttes til sin første trening i en av hangarene på Kjevik for enkel marsjtrening og sosial hygge. NVIO’s daværende formann Ragnar Olsen kjørte ”Sluttet Orden” de første kveldene. Han ble etter hvert avløst  av  løytnant Nina Wathne som også var medlem av Kompaniet. Hun ble også valgt som kompanisjef, mens Egil Dåsvatn administrerte det hele.

Kompaniet møttes hver 14. dag og vokste sakte, men sikkert. Etter ca. 5 måneder var 18 veteraner på plass. Et par annonser i Fædrelandsvennen hvor tidligere IntOps ble etterlyst, ga også et par ekstra mann.  Det ble etter hvert tungvindt å møtes på Kjevik, så fast møtested ble ved Offisersmessen på Gimlemoen. Siden fasilitetene i kjelleren var ikke bra, ble det igjen letet etter et annet egnet sted. Ved en tilfeldighet traff Dåsvatn daværende oldermann i Lauget på Odderøya, Jan Larsen .   Etter et par samtaler, ordnet Jan Larsen plass på Lasaretthøyden på Odderøy. En fantastisk plass med masser av militær historie og panoramautsikt til byen. Her fikk vi tak over hodet, de viktigste fasiliteter og oppstillingsplass for lett eksersis. Stedet er velkjent i hele byen og her skyterHV08 salutt  på årets merkedager. Kristiansand Veterankompani setter stor pris på måten Lauget på Odderøya har lagt forholdene til rette! Stor takk til dem!

Lasaretthøyden Odderøy. Østre og Vestre lasarett. ”Likhuset” til vestre.

TILHOLDSTED

Siden september 2009 har Kompaniet hatt tilhold på ”Høyden”, som stedet også kalles. Først leide vi et kontor i vestre Lasarett, før vi fikk muligheten til å pusse opp ”Likhuset”. Det sees som det lille huset til venstre i bildet. Det ble levert en solid arbeids-innsats fra medlemmene. Noen sponset også med betydelig private økonomiske midler, for å få lokalet i den stand man ønsket. Dette ble Kompani Ko, og selv om det var i minste laget, trivdes Kompaniet godt her.

Kompaniet møttes jevnlig og hver 14. dag for lett marsjøvelse. Området på Odderøya med sitt veinett egner seg bra for den slags aktiviteter. Kompaniet har ansvar for flagging et par dager i året, og stiller også på fellesdugnad om våren og høsten. I den grad det er mulig stiller Kompaniet med flaggborg når det skytes salutt på 8.mai og 17. mai.

Marsjering på Lasaretthøyden. Mai 2010.

Det er ingen hemmelighet at det har vært en del uenighet og ”støy” omkring  hvor Veteran-kompaniene skal ha sin forankring og tilhørighet. Slik var det også i Kristiansand. Noen ønsket en nær tilknytning til Forsvaret, mens andre ville Kompaniene skulle være en aktivitet med utgangspunkt i NVIO.  Uenigheten preget driften de første årene, og toppet seg i 2013. Kompaniet var kommet inn i en blindgate, og det ble avgjort at Kristiansand Veterankompani skulle være en aktivitet under NVIO. Det endte med at løytnant Nina Wathne trakk seg som kompanisjef og kaptein Jan Larsen overtok.

 

Sjefsbyttet ga Kompaniet en ny giv. Den nye kompanisjefen har en stor kontaktflate både i det sivile og militære. Allerede etter et par uker åpnet det seg en mulighet for å få større lokaler. Loftetasje på ca. 130 kvadratmeter i vestre Lasarett var ledig, og etter samtaler med kommunen fikk Larsen lov til å sette i stand og ta lokalene i bruk. Det ble malt, lagt gulv, ordnet kjøkken og toilett. Videre fikk Kompaniet møbler fra hotell Caledonien, og dekketøy og kjøkkenutstyr fra veteran-venner. Åpningen skjedde høsten 2014 med innbudte gjester og presse.

Faner bæres inn og settes på plass ved åpningen av Veteranloftet. September 2014

Veteranloftet er Kompaniets faste samlingsted, NVIO har sine møter her og andre forsvarsrelaterte foreninger og lag kan leie for en meget rimelig pris. Det er blitt et meget bra lokale som vi alle er stolte av. Vi vil også få takke Kristiansand Kommune som har vist stor velvilje!

 

 

REKRUTTERING

Veterankompaniet skal være ”en spydspiss” for å rekruttere nye medlemmer til så vel Kompaniet som til NVIO. Det blir derfor jevnlig kjørt aktiviteter for å hente inn, og tegne nye medlemmer blant veteraner. Blant annet ble det rigget stand på Lista Air Show, i Markensgate og på Sørlandssenteret.

Verve-stand på Lista Air Show. Juli 2011. Thomas Fjell, Line Tofteland og Egil Dåsvatn

Verve-stand på Markens i Kristiansand. Mai 2011. Line Tofteland, Kay Ove Steinsland, Erling Krange og Jonny Hansen

SOSIALE ARRANGEMENTER

I Veterankompaniet står det sosiale i høysetet. Det er faktisk mye av vitsen! Med jevne mellomrom arrangeres sammenkomster og fest både på Odderøy, på byen eller privat. Dette gir en god mulighet til å bli bedre kjent, ”lufte ” noen gamle frustrasjoner og hente frem historier fra tjenesten. Kompaniet har også anledning til å leie Kommisærsalen og Kongeloftet på Lasaretthøyden en gang i året.

Skalldyrfest i Kommisærsalen på Lasaretthøyden, Odderøy. Oktober 2009

Sommeravslutning i hagen til Kp-sjef Jan Larsen

VETERANER  I INN OG UTLAND

Det er en overordnet målsetning for Kristiansand Veterankompani å komme i kontakt med andre veteraner, både her hjemme men også i utlandet. I 2012 ble Kompaniet invitert til NATO kvarteret på Jåttå i Stavanger. På oppstillingen var flere av Veterankompaniene tilstedet, og ble alle inspisert av en fransk general.

NATO HQ i Jåttå vedStavanger. Flere veterankompanier tilstede.

I 2009 og 2010 var det samling med alle Kompaniene (Oslo, Stavanger, Kongsvinger , Trondheim og Kristiansand) til Hovedoppstilling på Akershus Festning. Et kjempeflott arrangement og Sjef FAKT. inspiserte hele oppstillingen med ca. 120 mann hver gang

Sjef FAKT brigader Hynnås i samtale med Ronny Steinsland.

I forbindelse med Hovedoppstilling 2010 var alle veterankompaniene invitert til Oslo Militær Tatoo. Dessverre kunne ikke alle i Kristiansand Veterankompani være med på premieren den aktuelle helgen, men fikk være med på generalprøven dagen før. Det var en stor, og ikke minst sterk, opplevelse for alle som var med.

Veterankompaniene oppstilt i Oslo Spektrum under Norvegian Military Tatoo

 I forbindelse med 8.mai markeringen i 2015 hvor NVIO avduket Veteranmonumentet i Tresse, inviterte vi 12 irske veteraner. De var gjester i 5 dager, og vennskap ble så godt knyttet at Kompaniet ble invitert til Dublin i 2016. Dette ble også en uforglemmelig tur, og

viser at ”veteranbegrepet” ikke kjenner landegrenser. Irene er selvfølgelig ønsket til en gjenvisit til Norge i 2017. Det ble tur til Ordfører, kirkebesøk, oppstillinger, gave-overrekkelse med andre veteraner, pubtur med irer og besøk i ølbryggerier. Det var selvfølgelig storfin oppstilling i forbindelse med markering av Irlands uavhengigdag. Kompaniet fikk all mulig oppvarting, og det ble en uforglemmelig tur for alle.

Kompaniet oppstilt foran det irske nasjonalmonumentet.
Fra venstre: Asbjørn Olaussen, Alf Augland, Ronald Thorbjørnsen, Augland senior, Jan Auby Hagen, Tore Langaard, Jan Larsen, Leif Garry Tangen, Per Ellingsen og Harald Evensen.

På besøk hos Dublin’s ordfører

Kompaniet ønsker å delta i samfunnet på en måte som profilerer veteraner på en positiv måte. Hvert år deltar vi i Folketoget 17.mai. En aktivitet som hver gang gir oss alle gåsehud idet det applauderes fra publikum nesten hele ruten rundt byen. Vi engasjerte oss, og  var tilstede da den afghanske kamptolken Muradi ble innvilget oppholdstillatelse og kom tilbake til Kristiansand etter han først var utvist. Kompaniet har også deltatt ved historiske markeringer i byen.

Veterankompaniet og medlemmer av NVIO møtte opp på Kjevik da Muradi kom tilbake til Norge.

Hvert år deltar Kristiansand Veterankompani i Folketoget 17.mai. Alltid en sterk opplevelse!

I sommer var Kompaniet også med i vaktholdet når Konge- og Kronprinsparet gjestet Kristiansand i forbindelse med 25-års jubileet som regenter. Kompanisjefen fikk henvendelse fra Fylkesmannen og bedt om å stille så mange han kunne til vaktmannskap. Tilsammen 15 mann sto oppstilt ved konserthuset ”Kilden” når Konge og Kronprinsparet ankom. Samme styrke var også på plass når de samme kom til Myren Gård for hagefest på ettermiddagen.  Det ble en meget spesiell dag, særlig når Kompanisjef Jan Larsen fikk æren av å overrekke Hans Majestet Kong Harald en kopi av Snartemosverdet.

HKH Kong Harald mottar en kopi av Snartemosverdet fra Kompanisjef Jan Larsen, Dronning Sonja for anledningen i hvit sydvest. Leif Garry Tangen og Arnfinn Hægeland hilser Hans Majestet. En minnerik dag for Kompaniet!

ØKONOMI

Kristiansand Veterankompani får noe økonomisk tilskudd av NVIO lokalt og sentralt, men er også avhengig av å skaffe inntekter selv. For å spe på kompanikassen tas det fra tid til annen vakt- oppdrag av forskjellig type.  Siste store vaktoppdrag var når Forsvaret ryddet Jegersberg for blindgjengere og eksplosiver. Mange av Kompaniets medlemmer gjorde en stor innsats. Det ga et betydelig økonomisk bidrag og Kompaniet kunne bruke penger på blant annet nytt uniform-antrekk.

Deler av Kompaniet oppstilt på bryggen ved Myren Gård før Konge- og Kronprinsparet kommer til hagefest. Kongeskipet i bakgrunnen. Alle med det nye spesialsydde veteranantrekket.

HØYTIDELIGHETER OG ÆRESOPPDRAG

Kompaniet stiller opp i forbindelse med minnemarkeringer, deltar på Forsvarets Minnedag og deltar i Allhelgens-gudstjeneste. Det er også blitt en tradisjon å legge ned blomst på utvalgte krigsgraver i Kristiansand og nærliggende kommuner.

Så langt mulig deltar også Kompaniet ved en kjent veterans begravelse.

 

Kristiansand Veterankompani er stolte av at flere medlemmer er tildelt NVIO’s Hedersmedalje. Vårt høye aktivitetsnivå gjør at mange av medlemmene gjør innsats langt utover hva som kan forventes. I dag har 5 medlemmer NVIO’s Hedersmedaljen.

 

Det koster lite å være med i Kristiansand Veterankompani. Noen få hundrelapper i året og vi ser helst at du er medlem i NVIO. Til gjengjeld får du godt kameratskap, stolte og fine opplevelser i oppdrag og mye gøy sosialt.

 

 

 

For Kristiansand Veterankompani

Egil Dåsvatn

Lik oss på Facebook