NVIO avd. Kristiansand ble startet opp ved opprettelsen av et interimsstyre på et stiftelsesmøte i auditoriet ved Krigsskolen på Gimlemoen i Kristiansand den 17. februar 1992.

Vårt første årsmøte ble avholdt 24. april samme år hvor det ble valgt et styre.

Foreningen tok mål av seg til å bli en forening for veteraner fra begge Agder-fylkene. Følgelig tok vi navnet “FN Veteranforeningen på Agder”.

Garnisonskjelleren tilhørende Distriktskommando Sør-og Vestlandet var som regel fast møtelokale, noe som fungerte utmerket, takket være stor velvilje fra Forsvaret.