2.Årene 1996-2000

I 1996 og deler av 1997 lå arbeidet i foreningen nede, men noen ildsjeler startet deretter opp driften igjen. 1998 ble på mange måter et vendepunkt for foreningen da vi flyttet kontoret inn på den gamle sykestua til rekruttskolen på Odderøya.

3.Året 2000

I år 2000 flyttet vi opp på Lasaretthøyden, også dette på Odderøya, før vi inngikk en leieavtale med Forsvarsbygg om leie av bygning 55. Ved hjelp av iherdig dugnadsinnsats fra styret og andre medlemmer samt enkelte ektefeller ble bygget satt i stand. Herifra ble foreningen drevet og her fikk vi også muligheten til a få en inntekt til foreningskassen ved at vi leide ut hybler til studenter i skoleåret. Sommerstid har huset med blant annet 8 hybler, 4 kjøkken og felles peisestue blitt leid ut til Quart Festivalen i Kristiansand i to uker. Resten av sommeren har bygningen vært fylt opp med veteranfamilier fra hele landet som har hatt et utrolig flott og rimelig tilbud med et fantastisk utgangspunkt for sine ferier her på Sørlandet.

4.Året 2004

I 2004 flyttet foreningens kontor tilbake til Lasaretthøyden, samtidig som bygning 55 fortsatt ble leid ut for a skaffe penger inn i foreningen. Vi avgav en del medlemmer til Aust-Agder da det ble bestemt å stifte egen forening der, og vi fikk også bygd opp ny medlemsmasse i Vest-Agder. Pa nytt ble det opprettet en ny lokalforening, denne gang i Mandal-og Lister regionen. Også dit ble en del av vare medlemmer overført, og atter en gang fikk vi tilført nye medlemmer og foreningen hadde vel 100 medlemmer. Vi er i dag en høyst oppegående og levende forening, men fikk en ny utfordring; vi var ikke lenger “FN Veteranforeningen på Agder”. Det var nå tre lokalforeninger på Agderslik at årsmøtet derfor naturlig bestemte å endre navnet på vår forening til “Kristiansand og Omegn FN/ NATO-Veteranforening”.

5.Året 2007

Med virkning fra 1. juli 2007 ble vi oppsagt fra bygning 55 på Odderøya, da Forsvaret ved Skifte Eiendom overførte bygget til Kristiansand kommune. Det fantastiske tilbudet til veteraner, studenter og andre var med andre ord slutt og en epoke var over. Avdeling Kristiansand. Samtidig flyttet vi kontor fra Lasaretthøyden på Odderøya til et annet militært anlegg i Kristiansand, nemlig offisersmessen, bygning 26 (tidligere kalt bygning 84) på Gimlemoen. Der inngår vi nå i et kontorfellesskap med en rekke andre forsvarsrelaterte foreninger i Kristiansands området. Vi fikk også der tilgang til noen fine lokaliteter som møterom, peisestue og festlokale. For de som ønsker mer informasjon om disse lokalene kan man gå inn på hjemmesiden til “Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen (KFSG) www.kristiansand -mil – samfunn.com og www.offisersmessen.no .Det er imidlertid ingen mulighet for a overnatte i bygget.

6.Året 2009

Etter vedtak på Landsmøtet i NVIO i 2008, med virkning fra 1.januar 2009, i tråd med forbundets nye navn, endre vi vår lokalforenings navn til NVIO avd. Kristiansand