Styret i NVIO Kristiansand vedtok i 2013 å opprette skyttergruppen som en undergruppe av NVIO Kristiansand.

Vi underskrev samme år en avtale med LSK Kjevik om bruk av kortholdsbanen på Kjevik. Vi er en av tre sivile brukere av banen. Øvrige brukere er NROF Kristiansand og Kristiansand Garnisons Pistolklubb. I September 2013 hadde vi vår første trening på Kjevik

Det er pistol og eventuelt revolver som benyttes , det er mulig å låne våpen av oss.
Gruppens aktivitet og medlemstall har økt jevnt siden oppstarten og vi har hatt en rekke aktiviteter i tillegg til skytetreningen.

Skytteransvarlig og leder av skyttergruppa er Torbjørn Dybfest.
Kontakt : t-dyb@online.no mobil 90198380

Det blir også lagt opp til helårsdrift i, med innendørsbane etter at sommersesongen