NVIO avd. Kristiansand stenger ned

NVIO avd. Kristiansand stenger ned

Publisert av Ove Andreas Austrud den 27.03.20.

NVIO avd. Kristiansand har valgt å stenge ned for aktiviteter våren 2020. Selv om vi utgangspunktet har fått beskjed om å stanse alle aktiviteter ut april 2020, så velger vi å stanse alle vårens aktiviteter inntil nye beskjeder måtte komme. Selvsagt er dette beklagelig og trist, men i lys av dagens situasjon så er det viktigste at vi ikke sprer smitte eller utsettes for smitte.

NVIO avd. Aust-Agder og NVIO avd. Kristiansand, har meldt fra til beredskapsavdelingen i Agder om at det er veteraner som gjerne stiller opp dersom det er behov for dette. Så langt har vi ikke mottatt noen formell henvendelse om å bidra. Det er NVIO avd. Aust-Agder som administrerer dette tiltaket. Vi har fått oppslag i lokalpressen om dette, og vi synes at det er viktig at vi som veteraner bidrar der vi kan når vi kan. At vi ikke har fått noen spesielle oppdrag så langt tyder på at det så langt er nok personell ute i felten i vår teig.

Vi håper at vi utover sommeren kanskje kan begynne å se på aktiviteter som kan gjennomføres, men det gjenstår å se hva de nasjonale og regionale føringene vil være etter som tiden går.

Skulle det være spørsmål, så er det bare å ta kontakt med oss i styret. Dere finner e-post og telefonnummer på vår hjemmeside.