Veterantreff torsdag 4.april

Veterantreff torsdag 4.april

Publisert av Frithjof Johan Ruud den 16.01.20. Oppdatert 04.02.20.

INVITASJON TIL VETERANTREFF TORSDAG 04.04.2019

I samarbeid med Forsvarets veterantjeneste inviterer NVIO avd KRS alle veteraner og pårørende til VETERANTREFF TORSDAG 4. april KL 1900 på Offisersmessa Gimlemoen.

Det blir som vanlig litt fra styret og loddsalg på knivlotteriet. Kjenner du noen veteraner, så ta vedkommende med opp.

Det blir servert Lises lapskaus med tilbehør

Svømmetilbudet fortsetter som tidligere, og her er det tilbudet vi har til veteraner, samt mulighet for refusjon dersom man er medlem av NVIO avd. Kristiansand

NVIO Kristiansand har fått til en avtale med Aquarama om at Veteraner kan få kjøpe billetter til honnørpris. Det betyr kr. 125,- mandag til fredag (ordinær pris 160,-), og kr. 175,- lørdag og søndag (ordinær pris 210,-).  Spesielt billig vil det være på tirsdag og fredag fra 10:00 til 13:00 hvor det er pensjonistsvømming. Da koster billetten kr. 75,-. VIKTIG! Refusjonen trekkes ikke av i Aquarama!

Eksempel 1. Du går i Aqurama på en mandag. Du betaler 125,- og så sender du refusjonsskjema til oppgitt adresse/e-post adresse: Da blir regnestykket slik:
125,- minus 50,- = 75,- som du er det du i realiteten betaler.

Eksempel 2: Du går i Aquarama på en av dagene med pensjonistsvømming.

75,- minus 50,- (refusjon se eks. 1) = 25,-

I ferie og høytider, kan Aquarama sette opp prisene på Honnør og Pensjonistsvømming.

For å få denne fordelen må man enten vise frem Veterankortet eller medlemskort i NVIO Kristiansand. NVIO Kristiansand dekker kr. 50,- inntil 8 ganger pr. måned. Det er viktig å presisere at det er kun medlemskap i NVIO Kristiansand og Omegn som gir rett til refusjon på kr. 50,-. Dette gjøres ved å sende inn et refusjonsskjema som er vedlagt denne invitasjonen.

Grunnet nye personvernregler, har det vært en periode hvor man ikke kunne bestille Veterankortet. Det er nå mulig å kunne bestille Veterankortet ved å følge denne linken.

https://forsvaret.no/tjeneste_/Sider/veterankort.aspx

eller ved å ta kontakt på tlf. 800 85 000

ØVRIGE AKTIVITETER I APRIL

Skyttergruppen starter opp med skyting på torsdager. Ta kontakt med Torbjørn Dybfest på t-dyb@online.no eller på tlf. 901 98 380 for mer informasjon.

Veteranquiz vil bli annonsert senere. For dem som ikke har vært med på dette, så er dette morsomt og lærerikt, og en fin måte å møte andre veteraner på.

Mvh

Styret i NVIO avd. Kristiansand